' Kerish Products

Gizlilik Politikası

KERİSH PRODUCTS GİZLİLİK POLİTİKASI

(Versiyon tarihi 24 Mayıs 2018)

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation, GDPR) dahil olmak üzere geçerli kanunlara uyarız.

Bu Gizlilik Politikasının (bundan böyle - "Politika" olarak anılacaktır) şartları, www.kerish.org sitesinin yönetiminin (bundan sonra - "Telif Hakkı Sahibi" olarak anılacaktır) bireyler / tüzel kişiler / bireysel girişimciler - www.kerish.org web sitesinin (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) Kullanıcısı tarafından kullanım sırasında (veya kullanımla bağlantılı olarak) kullanıcılar / ziyaretçiler (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) hakkında aldığı ve / veya alabileceği her türlü bilgi için geçerlidir.

Kullanıcı, Hizmet'i kullanmaya başladığı anda bu Politika'nın şartlarını eksiksiz olarak kabul eder. Bu Politikaya genel olarak katılmamanız durumunda, bu Politikanın herhangi bir noktasında olduğu gibi, Kullanıcı Siteyi kullanma hakkına sahip değildir.

DTelif Hakkı Sahibinin aldığı (ve/veya alabileceği) ve ayrıca işlediği Kullanıcılar hakkında bilgiler:

  • Kullanıcının Siteyi kullanırken kendisi hakkında manuel olarak sağladığı bilgiler (örneğin, Telif Hakkı Sahibinin ürünleri için ödeme yaparken): Kullanıcının adı ve Kullanıcının e-posta adresi. Telif hakkı sahibi, Kullanıcının güvenilir bilgi sağladığını varsayar.
  • Telif Hakkı Sahibine ait Ürünlerin Kullanıcı tarafından kullanılması sürecinde, Kullanıcı'nın cihazları tarafından, bu tür cihazlara yüklenen “Telif Hakkı Sahibi” yazılımı aracılığıyla otomatik olarak Siteye iletilen bilgiler. Bu tür bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: Kullanıcının IP adresi, Kullanıcı tarafından talep edilen Site ve/veya İnternet kaynağının adresi, Site talep zamanı.

Telif Hakkı Sahibi tarafından bilgi edinme (toplama) ve işleme amaçları (bundan böyle - Bilgi olarak anılacaktır):

Telif Hakkı Sahibi, hizmetlerin sağlanması, ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sözleşmelerin ve anlaşmaların yürütülmesi için gerekli Bilgileri toplar ve işler. Bilgiler ayrıca, Telif Hakkı Sahibinin teknik destek servisi ve diğer bölümleriyle ile iletişime geçtiklerinde Kullanıcılar ile etkileşim kurmak için de kullanılır. Teknik destek hizmeti ve Telif Hakkı Sahibinin diğer bölümlerinin çalışanları, Kullanıcılardan bilgisayarlarının konfigürasyonu ve üzerlerinde kurulu işletim sistemleri ile ilgili başka bilgiler talep edebilir. Bu tür bilgiler, Kullanıcının karşılaştığı sorunun daha doğru tanımlanması ve ortadan kaldırılması için en etkili önerilerin geliştirilmesi için gereklidir.

Bilgiler ayrıca, Kullanıcılardan gelen e-posta, bildirim, talep, işleme talebi ve başvuru dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılarla iletişim kurmak için kullanılır. Bilgiler ayrıca Sitenin güvenliğini sağlamak ve Telif Hakkı Sahibinin ürünlerinin lisanslanmasına ilişkin kurallara uyumu izlemek için de kullanılabilir.

Bilgilerin işlenmesi ve üçüncü taraflara aktarılması için şartlar ve koşullar:

Telif Hakkı Sahibi, Kullanıcı Bilgilerini kendi iç düzenlemelerine ve geçerli uluslararası kanunlara uygun olarak saklar ve işler.

Telif Hakkı Sahibi, aşağıdaki durumlarda Kullanıcı Bilgilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:

  • Kullanıcı, bu tür eylemlere rıza gösterdiğini ifade etmiştir;
  • Bilgi transferi, Kullanıcının olası ihlallerini araştırmak için gereklidir;
  • Bilgi transferi, mevzuatla belirlenen prosedür çerçevesinde mevcut mevzuat tarafından sağlanır;

Kullanıcı tarafından kişisel bilgilerin değiştirilmesi:

Kullanıcı, Telif Hakkı Sahibiyle yazılı olarak bu adresten iletişime geçerek, kendilerine sağlanan kişisel bilgileri veya bir kısmını ve gizlilik ayarlarını istediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya bunlara ekleme yapabilir: admin@kerish.org.

Bilgileri korumak için kullanılan önlemler:

Telif Hakkı Sahibi, Bilgileri yetkisiz veya kazara erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtımdan korumak için ve aynı zamanda Telif Hakkı Sahibinin yetkisi dahilinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan diğer yasa dışı eylemlerden. gerekli ve yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

Diğer koşullar:

Telif hakkı sahibi, Kullanıcılara bu konuda önceden bildirimde bulunmaksızın bu Politikada değişiklik yapma hakkına sahiptir. Mevcut sürümde değişiklik yaparken, son güncellemenin tarihi belirtilir. Politikanın yeni versiyonunda aksi belirtilmedikçe, Politikanın yeni versiyonu yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Güncel versiyon her zaman https://www.kerish.org/content.php?item=privacy sayfasında bulunur. İşbu Politika ve Politika'nın uygulanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcılar ile Telif Hakkı Sahibi arasındaki ilişki yürürlükteki kanunlara tabidir.

Telif Hakkı Sahibiyle admin@kerish.org adresinden iletişime geçilebilir.