' Kerish Products

Yazılım Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

SON KULLANICI YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

İşbu kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle "Kullanıcı Sözleşmesi" olarak anılacaktır), bu yazılımın üreticisi (bundan böyle "Yazılım Üreticisi" olarak anılacaktır) ile son kullanıcı olarak hareket eden gerçek veya tüzel kişi arasındaki (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır), Kerish PC Doctor (bundan böyle "Yazılım" olarak anılacaktır) yazılımının kullanımına ilişkin ilişkileri düzenler.

1. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu

1.1. Yazılım Üreticisi, Yazılımı bu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu olan şartlarla Kullanıcıya sunar.

1.2. Yazılım Üreticisi, işbu Kullanıcı Sözleşmesini herhangi bir zamanda herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesindeki değişikliklerin yayınlanmasından sonra Yazılımı kullanmaya devam ederse, Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarındaki değişiklikleri bu şekilde kabul etmiş sayılır.

2. Kullanıcı Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi

2.1. Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın yazılım yükleyicideki Kullanıcı Sözleşmesi metnini içeren formdaki "Sözleşme şartlarını kabul ediyorum" kutusunu işaretlemesi şeklinde şartları kabul ettiğini beyan etmesiyle yürürlüğe girer.

2.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü kabul etmezse, Yazılımı kurulumunu yapmayı veya kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Yazılımın, Kullanıcı tarafından kurulumunun ve kullanılması, Kullanıcının Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini kabul ettiği ve burada açıklanan yükümlülükleri kabul ettiği anlamına gelir.

3. Hizmet Tanımı

3.1. Yazılım - Bilgisayarınızın bakımını otomatik olarak yapmak için tasarlanmış "Kerish PC Doctor" bilgisayar programıdır. Yazılım çökmeleri önler, hataları düzeltir, gereksiz dosyaları temizler, performansı optimize eder ve bilgisayarınızı korur. Yazılım, bilgisayara kurulduğu andan itibaren 15 (Onbeş) gün olan deneme süresi boyunca Kullanıcı tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir, bundan sonra Yazılımı kullanmaya devam etmek için Kullanıcı, işbu Sözleşmenin şartları altında ücretli hizmetler sipariş etme hakkına sahiptir.

3.2. Ücretli hizmetler, Kullanıcıya deneme süresinden sonra Yazılımın kullanılmasını mümkün kılan bir elektronik anahtar (Kod) (bundan böyle "Lisans Anahtarı" olarak anılacaktır) sağlamaya yönelik hizmetler anlamına gelmektedir.

3.3. Yazılımın fiziksel bir ortamda satın alınması durumunda, Lisans Anahtarının geçerlilik süresi pakette veya ek bir sözleşmede belirtilir. Kullanıcı, pakette veya ek sözleşmede belirtilen sayıda cihaza hizmet vermek için Lisans Anahtarını kullanma hakkına sahiptir.

3.4. Yazılımı internet üzerinden satın alırsanız, Lisans Anahtarının geçerlilik süresi, satın alma işlemi sırasında veya ek bir sözleşmede belirtilir. Kullanıcı, satın alma işlemi sırasında veya ek sözleşmede belirtilen sayıda bilgisayara hizmet vermek için Lisans Anahtarını kullanma hakkına sahiptir.

4. Mülkiyet Hakları

4.1. Yazılım Üreticisi, Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarına uymasına bağlı olarak Kullanıcıya, Yazılımı kullanma konusunda kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez bir hak sunar.

4.2. Kullanıcı, Yazılımın telif hakları, fikri mülkiyet yasaları ve diğer ilgili uluslararası yasalar tarafından korunduğunu kabul eder ve rıza gösterir.

4.3. Kullanıcı, Yazılımın fikri mülkiyet haklarının ihlalinden dolayı, kanuna uygun olarak hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşır.

5. Kısıtlamalar

5.1. Kullanıcı, yasalarca aksi belirtilmedikçe, kısmen veya tamamen Yazılımı kaynak koda dönüştürmemeyi, parçalarına ayırmamayı, değiştirmemeyi veya Yazılıma dayalı türev çalışmalar yapmamayı kabul eder.

5.2. Kullanıcı, Yazılım Üreticisi tarafından Kullanıcıya böyle bir izin verilmedikçe, Yazılımın herhangi bir bölümünü satmamayı, yeniden satışını yapmamayı, kiralamamayı veya yenide kiralama işlemi yapmamayı ya da ticari amaçlarla kullanmamayı kabul eder.

5.3. Kullanıcı, Lisans Anahtarını üçüncü taraflara devretmemeyi veya erişim sağlamamayı kabul eder. Kullanıcının Lisans Anahtarı gizli bilgi kapsamındadır. Yazılım Üreticisi, Lisans Anahtarının süresi dolana kadar Lisans Anahtarını güvenli bir yerde saklanmasını önerir.

5.4. Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarını ihlal etmesi durumunda, Yazılım Üreticisinin, Kullanıcının Lisans Anahtarını bloke edebileceğini ve böylece Ücretli Hizmetlerin kullanımını iptal edebileceğini Kullanıcı kabul eder.

6. Garantilerden muafiyet

6.1. Kullanıcı, Yazılımı riski kendisine ait olmak üzere kullandığını anlar ve kabul eder. Yazılım "olduğu gibi" ilkesine göre sağlanır. Yazılım üreticisi ve yetkili temsilcileri, Yazılımın Kullanıcının amaçlarına uygunluğu, Yazılımın düzgün çalışması, veri kaybı, hasar veya Yazılımın kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.2. Kullanıcının bilgisayarına ve Yazılımın kullanımından kaynaklanan Kullanıcı verilerine neden olabilecek herhangi bir zarardan Kullanıcı sorumludur.

6.3. Yazılım üreticisi, Kullanıcı ve üçüncü taraflar arasındaki herhangi bir sözleşme kapsamında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Gizlilik Politikası

7.1. Yazılım üreticisi, Kullanıcının mutlak gizliliğini garanti eder. Yazılım, Kullanıcının kişisel verilerini toplamaz veya aktarmaz.

7.2. Yazılım kullanımının geçerliliğini doğrulamak için Kullanıcı, varsa Lisans Anahtarı hakkında Üreticiye bilgi vermeyi kabul eder.

7.3. Kullanıcı Yazılımı Lisans Anahtarıyla etkinleştirirken, Üreticiye, kullandığınız cihazın bileşen parçalarından birinin seri numarasına dayanan benzersiz bilgisayar kimliği hakkında bilgi vermeyi kabul eder.

7.4. Kullanıcı, yeni bilgi güvenliği tehditlerini tanımlamak ve Kullanıcı tarafından bilgisayarlarla depolanan ve işlenen bilgilerin korunmasını iyileştirmek amacıyla Üreticiye Kullanıcı tarafından seçilen veya Yazılım tarafından tanınan potansiyel olarak zararlı nesneler hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamayı kabul eder: Dosya adı, dosya özelliklerinde belirtilen geliştirici adı, dosya özelliklerinde belirtilen yazılım adı, MD5 formatında dosya sağlama toplamı.