' Kerish Products

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ KERISH PRODUCTS

(Редакція від 24 травня 2018)

Ми виконуємо вимоги чинного законодавства, в тому числі загальний регламент щодо захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR).

Умови цієї Політики в області конфіденційності (далі — «Політика») діють відносно будь-якої інформації, яку адміністрація сайту www.kerish.org (далі — «Правовласник») отримує й/або може отримати щодо фізичних/юридичних осіб / індивідуальних підприємців — користувачів/відвідувачів (далі — «Користувач») під час використання (або у зв’язку з використанням) Користувачем веб-сайту www.kerish.org (далі — «Сайт»).

Користувач беззастережно ухвалює умови цієї Політики в повному обсязі в момент початку використання Сервісу. У випадку незгоди з цією Політикою в цілому, як і у випадку незгоди з яким-небудь пунктом цієї Політики, Користувач не має права використовувати Сайт.

Інформація про Користувачів, яку отримує (та/або може отримати), а також обробляє Правовласник:

  • Інформація, яку Користувач надає про себе вручну при використанні Сайту (наприклад, при оплаті продуктів Правовласника): ПІБ Користувача й адреса електронної пошти Користувача. Правовласник виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію.
  • Інформація, яка в процесі використання Користувачем продуктів Правовласника автоматично передається Сайту пристроями Користувача за допомогою встановленого на таких пристроях програмного забезпечення «Правовласника». До такої інформації в тому числі, але не обмежуючись, відносяться: IP-адреса Користувача, адреса запитаного Користувачем Сайту й/або Інтернет-ресурсу, час запиту Сайту.

Цілі одержання (збору) та обробки Правовласником інформації (далі — Інформація):

Правовласник збирає й обробляє Інформацію, необхідну для надання послуг, розробки й удосконалення продуктів, виконання угод і договорів. Інформація використовується також для взаємодії з Користувачами при їхньому зверненні до служби технічної підтримки й інших відділів Правовласника. Служба технічної підтримки, а також працівники інших відділів Правовласника можуть запитувати у Користувачів іншу інформацію, що стосується конфігурації їх комп’ютерів та операційних систем, які на них встановлені. Подібна інформація необхідна для більш точної ідентифікації проблеми, яка виникла у Користувача й розробки найбільш ефективних рекомендацій з її усунення.

Інформація використовується також для зв’язку з Користувачами, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом направлення електронних листів, повідомлень, запитів, обробки запитів і заявок Користувачів. Інформація може бути також використана з метою забезпечення безпеки Сайту й для контролю над дотриманням правил ліцензування продуктів Правовласника.

Умови обробки Інформації та її передачі третім особам:

Правовласник зберігає й обробляє Інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів і діючими нормами міжнародного права.

Правовласник має право передати Інформацію Користувачів третім особам у наступних випадках:

  • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
  • Передача необхідна для розслідування потенційних порушень Користувача;
  • Передача передбачена російським або іншим застосовним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури;

Зміна Користувачем персональної інформації:

Користувач може в будь-який момент змінити, а також обновити або доповнити надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, звернувшись до Правовласника в письмовій формі за адресою: admin@kerish.org.

Заходи, застосовні для захисту Інформації:

Правовласник ухвалює необхідні й достатні організаційні й технічні заходи для захисту Інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб у межах компетенції Правовласника.

Інші умови:

Правовласник має право вносити зміни в цю Політику без попереднього повідомлення Користувачів про це. При внесенні змін в актуальній редакції зазначається дата останнього відновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики. Діюча редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://www.kerish.org/content.php?item=privacy. До цієї Політики й відносин між Користувачами й Правовласником, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики, підлягає застосуванню чинного законодавства.

З Правовласником можна зв’язатися за адресою: admin@kerish.org