' Kerish Products

Ліцензійну угоду

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІНЦЕВИМИ КОРИСТУВАЧАМИ

Ця користувацька угода (іменована надалі «Користувацька Угода») регулює відносини з користування програмним забезпеченням «Kerish PC Doctor» (іменованим надалі «Програмне Забезпечення») між виробником цього програмного забезпечення (далі «Виробник ПЗ») і фізичною або юридичною особою, що виступають у якості кінцевого користувача (іменованого надалі «Користувач»).

1. Предмет Користувацької Угоди

1.1. Виробник ПЗ пропонує Користувачу Програмне Забезпечення на умовах, що є предметом цієї Користувацької Угоди.

1.2. Виробник ПЗ зберігає за собою право змінювати цю Користувацьку Угоду в будь-який час без якого-небудь спеціального повідомлення.

1.3. Якщо Користувач продовжує використання Програмного Забезпечення після публікації змін у Користувацькій Угоді, вважається, що Користувач тим самим ухвалює зміни умов Користувацької Угоди.

2. Набуття чинності Користувацькою Угодою

2.1. Користувацька Угода набуває чинності шляхом висловлення Користувачем згоди з її умовами у формі установки галочки «Я ухвалюю умови угоди» на формі, що містить тест Користувацької Угоди, у програмі-установнику Програмного Забезпечення.

2.2. Якщо Користувач не згоден з яким-небудь із положень Користувацької Угоди, він повинен припинити процес установки або використання Програмного Забезпечення.

2.3. Установка й використання Користувачем Програмного Забезпечення означає, що користувач згоден з положеннями Користувацької Угоди й ухвалює описані в ній зобов’язання.

3. Опис послуг

3.1. Програмне Забезпечення – Програма для ЕОМ «Kerish PC Doctor», яка призначена для автоматичного догляду за комп’ютером. Програмне Забезпечення запобігає збоям, виправляє помилки, очищає від файлового «сміття», оптимізує продуктивність і захищає комп’ютер. Програмне Забезпечення може використовуватися Користувачем безкоштовно протягом ознайомлювального періоду, який становить 15 (п’ятнадцять) днів з моменту установки на комп’ютер, після чого для продовження використання Програмного Забезпечення Користувач має право замовити Платні послуги за умовами цієї угоди.

3.2. Під Платними послугами розуміються послуги з надання Користувачу електронного ключа (коду) (далі – «Ліцензійний Ключ»), що дає можливість використання Програмного Забезпечення після ознайомлювального періоду.

3.3. У випадку придбання Програмного Забезпечення на матеріальному носії термін дії Ліцензійного Ключа зазначається на упаковці або в додатковій угоді. Користувач має право використовувати Ліцензійний Ключ для обслуговування такої кількості пристроїв, яка зазначена на упаковці або в додатковій угоді.

3.4. У випадку придбання Програмного Забезпечення через Інтернет термін дії Ліцензійного Ключа зазначається при оформленні покупки або в додатковій угоді. Користувач має право використовувати Ліцензійний Ключ для обслуговування такої кількості комп’ютерів, яка зазначена при оформленні покупки або в додатковій угоді.

4. Права власності

4.1. Виробник ПЗ надає Користувачу особисте невиняткове й непередаване право використовувати Програмне Забезпечення, за умови дотримання Користувачем умов цієї Користувацької Угоди.

4.2. Користувач визнає й погоджується з тим, що Програмне Забезпечення захищене авторськими правами, законами про інтелектуальну власність та іншими відповідними міжнародними законами.

4.3. За порушення інтелектуальних прав на Програмне Забезпечення Користувач несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

5. Обмеження

5.1. Користувач погоджується не декомпілювати, не дизасемблювати, не модифікувати й не виконувати похідні роботи, засновані на Програмному Забезпеченні, цілком або частково, за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.2. Користувач погоджується не продавати й не перепродувати, не здавати в оренду або прокат, а також не використовувати для комерційних цілей які-небудь частини Програмного Забезпечення, крім тих випадків, коли такий дозвіл наданий Користувачу Виробником ПЗ.

5.3. Користувач погоджується не передавати й не надавати доступ до Ліцензійного Ключа третім особам. Ліцензійний Ключ Користувача є конфіденційною інформацією. Виробник ПЗ рекомендує зберігати Ліцензійний Ключ у надійному місці до закінчення терміну дії Ліцензійного Ключа.

5.4. Користувач погоджується з тим, що Виробник ПЗ може заблокувати Ліцензійний Ключ Користувача, тим самим анулювавши використання Платних послуг, у випадку порушення Користувачем умов цієї Користувацької Угоди.

6. Звільнення від гарантій

6.1. Користувач розуміє й погоджується з тим, що використовує Програмне Забезпечення на свій власний ризик. Програмне Забезпечення надається за принципом «як є». Виробник ПЗ та його вповноважені агенти не приймають на себе жодної відповідальності за відповідність Програмного Забезпечення цілям Користувача, належне функціонування Програмного Забезпечення, втрату даних, ушкодження й прямі або непрямі збитки, що сталися через використання або неможливість використання Програмного Забезпечення.

6.2. На Користувача покладається відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений комп’ютеру Користувача й даним Користувача в результаті використання Програмного Забезпечення.

6.3. Виробник ПЗ не несе жодної відповідальності щодо яких би то не було договорів між Користувачем і третіми особами.

7. Політика конфіденційності

7.1. Виробник ПЗ гарантує абсолютну конфіденційність Користувача. Програмне Забезпечення не здійснює збір і передачу персональних даних Користувача.

7.2. З метою перевірки правомірності використання Програмного Забезпечення Користувач погоджується надавати Виробнику ПЗ інформацію про Ліцензійний Ключ у випадку його наявності.

7.3. У процесі активації Програмного Забезпечення за допомогою Ліцензійного Ключа Користувач погоджується надавати Виробнику ПЗ інформацію про унікальний ідентифікатор комп’ютера, який засновано на серійному номері однієї зі складових частин використовуваного пристрою.

7.4. З метою виявлення нових погроз інформаційної безпеки, а також підвищення рівня захисту інформації, що зберігається та оброблюється Користувачем за допомогою ЕОМ, Користувач погоджується надавати Виробнику ПЗ наступну інформацію про обрані Користувачем або визнані Програмним Забезпеченням потенційно шкідливі об’єкти: ім’я файлу, найменування розробника, зазначене у властивостях файлу, найменування програмного забезпечення, зазначене у властивостях файлу, контрольна сума файлу у форматі MD5.