Przegląd technologii wykorzystywanych przez program Kerish Doctor 2023

W niniejszym rozdziale można zapoznać się z technologiami wykorzystywanymi przez program Kerish Doctor 2023.
Stale pracujemy nad stworzeniem unikalnych rozwiązań i technologii, które są stosowane tylko w naszych produktach.


—

Logo Kerish Cloud - Inteligentna technologia chmury
Technologia chmury, na której opera się ocena reputacji plików, oprogramowania i innych obiektów.

Logo Real-time Failure Detection System - Technologia unikania defektów
Niepowtarzalny system wykrywania i unikania defektów systemu Windows w czasie rzeczywistym.

Logo Intelligent PC Clean - Technologia inteligentnego czyszczenia komputera
Najdoskonalsza metoda czyszczenia komputera z cyfrowych "śmieci".

Logo Game Booster - Technologia zwiększania wydajności gier
Technologia, która pozwala ujawnić cały potencjał twojego komputera podczas gry.

Logo Smart Update - System aktualizacji
Regularne aktualizacje jądra i bazy danych programu Kerish Doctor 2023 przy dostępie do Internetu.

Logo Kerish Deblocker - Usuwanie aplikacji blokujących system nawet po zablokowaniu komputera
Możliwość odblokowania komputera w przypadka, gdy użytkownik nie ma możliwości zrobić tego samodzielnie.