System aktualizacji Smart Update


System Smart Update regularnie aktualizuje jądro, algorytmy i bazy danych programu Kerish Doctor przy dostępie do Internetu.
Pozwala to podnosić skuteczność działania naszego produktu z dnia na dzień, co czyni go najbardziej perspektywicznym w swojej klasie.

Nasi specjaliści stale pracują nad udoskonaleniem programu.

Ciągle udoskonalają algorytmy, uzupełniają bazę danych programu Kerish Doctor o nowe wzory szkodliwych programów, wykryte wrażliwe punkty (luki bezpieczeństwa) w oprogramowaniu, informacje i nowych wersjach zainstalowanego oprogramowania, nowe defekty systemu Windows i sposoby ich usuwania, wykryte warianty błędów w rejestrze systemu i wiele innych.

Dzięki temu systemowi skuteczność programu Kerish Doctor wzrasta z każdym dniem.

Dla najefektywniejszego działania aplikacji zaleca się połączenie z Internetem.

Elastyczność i możliwość rozbudowy programu Kerish Doctor czynią go jednym z najbardziej perspektywicznych produktów w swojej klasie.
Smart Update