Kerish Deblocker - Usuwanie aplikacji blokujących system nawet po zablokowaniu komputera


Kerish Deblocker Funkcja Kerish Deblocker pozwala odblokowywać komputer w przypadkach, kiedy użytkownik nie ma możliwości zrobić tego samodzielnie.

Na przykład, jeśli komputer jest zablokowany przez szkodliwy program albo nie można zamknąć zawieszonej aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Jeśli konieczne jest zakończenie procesu, który ma w danej chwili aktywne okienko (na przykład program blokujący system), wystarczy przytrzymać klawisz Escape przez 10 sekund.


W ten sposób użytkownik wydaje komendę do zakończenia procesu, który ma otwarte okno – zostanie wymuszone zakończenie procesu.

Następnie, funkcja sprawdzi zamknięta aplikację i jeżeli uruchamia się ona przy starcie systemu Windows (jawna cecha programów blokujących system), użytkownik otrzyma propozycję wciągnięcia jej na czarną listę, aby wykluczyć jej działanie na danym komputerze.

Poza tym zamiast klawisza Escape można przytrzymać klawisz Pause Break przez 10 sekund, aby zakończyć nie tylko proces aktywnego w danej chwili okna, lecz również wszystkie procesy oprócz systemowych.

Omawiana funkcja pozwala skutecznie walczyć z programami blokującymi komputer, nawet, jeśli nie ma ich w bazie znanych szkodliwych programów i antywirus na nie reaguje.