Edytor językowy Kerish Doctor

Zrzut ekranu Wspólnie udoskonalmy aplikację!

Program Kerish Doctor nie jest dostępny w twoim języku?
W aplikacji występują błędy ortograficzne?

Edytor językowy Kerish Doctor umożliwia każdemu użytkownikowi tworzenie nowych wersji językowych aplikacji, a także nanoszenie poprawek do istniejących tłumaczeń.
  • Wygodny i intuicyjny interfejs
  • Wdrażanie zmian w czasie rzeczywistym
  • Import / eksport w formacie XML lub w pliku tekstowym
  • Wielojęzyczny interfejs edytora
Logo Pobierz edytor językowy (566 KB)
Plik wykonywalny dla systemu Windows (32 i 64 bity)
Wersja edytora językowego: 1.55


Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11

—

Cieszy nas każda pomoc przy tłumaczeniu aplikacji na nowe języki i poprawianiu błędów ortograficznych w bieżących językach.
W wyrazie wdzięczności z przyjemnością podarujemy użytkownikom klucze licencyjne z bezpłatnym odnawianiem i wsparciem technicznym.

Prosimy o przysyłanie utworzonych lub poprawionych plików językowych (albo odnośników do nich) na adres admin@kerish.org a my obowiązkowo zaktualizujemy oficjalne elementy językowe. Jeśli pojawią się pytania dotyczące pracy z edytorem językowym programu Kerish Doctor, nasz dział wsparcia technicznego z radością pomoże znaleźć na nie odpowiedzi.

—

Pliki językowe programu Kerish Doctor

Poniżej można pobrać ostatnie wersje oryginalnych plików językowych programu Kerish Doctor:

polski polski (Polish.lng)
francuski francuski (French.lng)
rosyjski rosyjski (Russian.lng)
duński duński (Danish.lng)
bułgarski bułgarski (Bulgarian.lng)
malajski malajski (Malay.lng)
angielski angielski (English.lng)
niemiecki niemiecki (German.lng)
ukraiński ukraiński (Ukrainian.lng)
słoweński słoweński (Slovenian.lng)
azerbejdżan azerbejdżan (Azerbaijan.lng)
hiszpański hiszpański (Spanish.lng)
włoski włoski (Italian.lng)
czeski czeski (Czech.lng)
fiński fiński (Finnish.lng)
brazylijski brazylijski (BrazilianPortuguese.lng)
portugalski portugalski (Portuguese.lng)
niderlandzki niderlandzki (Dutch.lng)
węgierski węgierski (Hungarian.lng)
turecki turecki (Turkish.lng)
indonezyjczycy indonezyjczycy (Indonesian.lng)

Lokalizacja plików językowych programu Kerish Doctor na PC:
(Ważne, aby wyświetliły się wszystkie ukryte pliki i foldery)

Na Windows 11/10/8(8.1)/7/Vista: "C:\ProgramData\Kerish Products\Kerish Doctor\Locale"
Na Windows XP: "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kerish Products\Kerish Doctor\Locale"

—

Informacje

Jak stworzyć tłumaczenie na nowy język?

Tłumaczenie na nowy język

Aby przetłumaczyć aplikację Kerish Doctor na nowy język, należy otworzyć edytor językowy.
Weźmy na przykład przekład interfejsu z języka angielskiego na niemiecki.
Kliknąć przycisk "Utwórz" (przez co rozumie się utworzenie nowej wersji językowej interfejsu).Otworzy się okno dialogowe tworzenia nowej wersji językowej.
Poniżej zostaną przedstawione pola do uzupełnienia.Nową wersję językową tworzy się na podstawie wersji już istniejącej, która posłuży za źródło tłumaczenia.
W pierwszym polu tekstowym (1) trzeba wybrać plik źródłowy dla języka, z którego będziemy tłumaczyć (przycisk "Szukaj")
W naszym przykładzie należy wybrać język angielski, ponieważ będziemy tłumaczyć z angielskiego na niemiecki.
Należy kliknąć "Szukaj".
Wyświetli się okno dialogowe wyboru pliku.Wyświetli się okno dialogowe wyboru pliku "English.lng".
Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk "Otwórz".

W drugim polu (2) należy wybrać język, na który chcemy przetłumaczyć program Kerish Doctor z języka angielskiego.
W tym przypadku będzie to język niemiecki, a właściwie "German", ponieważ wszystkie nazwy języków będą widnieć na liście w międzynarodowej pisowni angielskiej.

W trzecich polach (3) wpisuje się informacje o tłumaczu i krótki komentarz do tłumaczenia.
Zazwyczaj podaje się tu domyślne informacje ("Translator" - tłumacz i "Official German language" - język urzędowy Niemiec).

Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk "Utwórz".Jak widać, z podanych informacji utworzono szablon na podstawie języka, z którego będziemy tłumaczyć (w tym przypadku jest to angielski).
Teraz należy przetłumaczyć na język niemiecki ТYLKO wiersze w kolumnie "Wartosc", na zrzucie ekranu wyróżnionej kolorem zielonym.
Tekst w prawej kolumnie ("Zmienna") to nazwy techniczne wierszy, w programie Kerish Doctor służące do wyszukiwania tej czy innej frazy w interfejsie, których nie trzeba tłumaczyć!

Po przetłumaczeniu wszystkich wierszy w kolumnie "Wartosc" należy kliknąć przycisk "Zapisz", aby zapisać nowy plik językowy.Podczas zapisywana po raz pierwszy otworzy się okno dialogowe zapisu:Zapisywany plik powinien nosić taką samą nazwę, jak oryginalna angielska pisownia języka, na wykonano tłumaczenie.
Nie należy zmieniać nazwy pliku, tylko zostawić ją w postaci proponowanej przez edytor językowy (w naszym przykładzie: "German")
Należy kliknąć "Zapisz".
Po pomyślnym zapisaniu pojawi się następująca wiadomość:Po zapisaniu w folderze plików językowych i ponownym uruchomieniu programu Kerish Doctor w ustawieniach interfejsu danej aplikacji pojawi się możliwość wyboru nowego języka:Jeżeli język, na który wykonano tłumaczenie, zostanie wybrany w programie Kerish Doctor, każdorazowo wprowadzane zmiany będą widoczne w interfejsie aplikacji tuż po zapisaniu.

Uwaga, jeśli w programie Kerish Doctor włączona jest automatyczna aktualizacja elementów w folderze programu, może to doprowadzić do automatycznej zamianie zredagowanego pliku językowego na oficjalną wersję z serwera Kerish Products i utraty wszystkich zmian.
Z tego powodu zaleca się wyłączać automatyczną aktualizację w ustawieniach programu Kerish Doctor do zakończenia pracy nad nowym plikiem językowym i odesłania go developerom na adres admin@kerish.org. Można też skopiować albo zapisać redagowany plik z folderu programu w dowolne inne miejsce.

Jak wprowadzić zmiany do istniejącej wersji językowej?

Nanoszenie zmian do wersji językowej interfejsu

Aby wprowadzić zmiany do wersji językowej interfejsu programu Kerish Doctor, należy otworzyć edytor językowy.
W naszym przykładzie prześledzimy nanoszenie zmian do angielskojęzycznej wersji aplikacji.
Należy kliknąć "Otwórz", aby otworzyć istniejący plik językowy.Wyświetli się okno dialogowe wyboru pliku.
W naszym przykładzie należy wybrać plik języka angielskiego "English.lng", aby go poprawić.
Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk "Otwórz".Po otwarciu pliku językowego w kolumnie "Wartosc" należy znaleźć tekst, który wymaga zmiany.
Do szybkiego wyszukiwania służy przycisk "Znajdz", który pomoże nam znaleźć potrzebny wiersz, jeśli wpiszemy część wyszukiwanej frazy.
Kiedy wyszukiwany wiersz zostanie znaleziony, należy ją zaznaczyć i kliknąć "Edytuj".Nanieść konieczne zmiany w drugim polu tekstowym "Wartosc". NIE NALEŻY wprowadzać zmian w pierwszym polu tekstowym "Zmienna".
Tekst w prawej kolumnie ("Zmienna") to nazwy techniczne wiersza, w programie Kerish Doctor służące do wyszukiwania tej czy innej frazy w interfejsie, i nie trzeba go tłumaczyć!
Aby zastosować zmiany, należy kliknąć "Zapisz".Po naniesieniu zmian w głównym oknie edytora u góry aktywuje się przycisk "Zapisz", który należy kliknąć, aby zapisać zmiany.Po pomyślnym zapisaniu pojawi się następująca wiadomość:Jeżeli język, w którym wprowadzono zmiany, jest w danej chwili używany w programie Kerish Doctor, każdorazowo wprowadzane zmiany będą widoczne w interfejsie aplikacji tuż po zapisaniu.

Uwaga, jeśli w programie Kerish Doctor włączona jest automatyczna aktualizacja elementów w folderze programu, może to doprowadzić do automatycznej zamianie zredagowanego pliku językowego na oficjalną wersję z serwera Kerish Products i utraty wszystkich zmian.
Z tego powodu zaleca się wyłączać automatyczną aktualizację w ustawieniach programu Kerish Doctor do zakończenia pracy nad nowym plikiem językowym i odesłania go developerom na adres admin@kerish.org. Można też skopiować albo zapisać redagowany plik z folderu programu w dowolne inne miejsce.

Co zrobić z gotowym plikiem tłumaczenia?

Wysyłanie gotowego pliku do developera

Utworzone i poprawione pliki językowe lub odnośniki do nich należy przesłać do działu technicznego Kerish Products na adres admin@kerish.org.
Po sprawdzeniu przysłanych plików przez moderatora obowiązkowo zaktualizujemy elementy językowe.
W wyrazie wdzięczności z przyjemnością podarujemy użytkownikowi klucz licencyjny z bezpłatnym odnawianiem i wsparciem technicznym.

Jeśli pojawią się pytania, nasz dział wsparcia technicznego z przyjemnością pomoże na nie odpowiedzieć.

Zalecenia dla tłumaczy i redaktorów tłumaczeń

Zalecenia i przydatne informacje

  • W miarę możliwości należy zachowywać podobną długość zdań w tekście. Jeżeli nowy tekst będzie znacznie dłuższy niż oryginalny, może nie zmieścić się w całości na ekranie interfejsu.

  • Jeżeli tekst zawiera specjalne znaczniki (np. %n), są one potrzebne aplikacji Kerish Doctor która w określonym miejscu zastąpi je koniecznymi frazami. Nie wolno usuwać ich z tekstu.

  • Sens zdań powinien być możliwie zbliżony do oryginalnego. Jeżeli kontekst poszczególnych fraz jest niezrozumiały, należy zwrócić się do działu technicznego Kerish Products na adres admin@kerish.org, a my z przyjemnością wyjaśnimy problematyczne fragmenty.

  • Uwaga: jeśli w programie Kerish Doctor włączona jest automatyczna aktualizacja elementów w folderze programu, może to doprowadzić do automatycznej zamianie zredagowanego pliku językowego na oficjalną wersję z serwera Kerish Products i utraty wszystkich zmian. Z tego powodu zaleca się wyłączać automatyczną aktualizację w ustawieniach programu Kerish Doctor do zakończenia pracy nad nowym plikiem językowym i odesłania go developerom na adres admin@kerish.org.
    Można też skopiować albo zapisać redagowany plik z folderu programu w dowolne inne miejsce.