Jak usunąć program Kerish Doctor 2019?

Logo Program Kerish Doctor 2019 można usunąć tak samo, jak każdy inny program w systemie Windows.
Aby usunąć program z komputera, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Na Windows XP:

1. Nacisnąć "Start" → "Panel sterowania".
2. Wybrać "Dodawanie lub usuwanie programów".
3. Dwukrotnie kliknąć "Kerish Doctor 2019" na liście.
4. W oknie dialogowym usuwania wybrać "Tak".

Na Windows Vista / 7 / 8 (8.1) / 10:

1. Nacisnąć "Start" → "Panel sterowania".
Gdzie znajduje się panel sterowania w system Windows 8 (8.1)?
2. Po prawej stronie z listy rozwijanej "Widok według:" wybrać tryb "Małe ikony" albo "Duże ikony".
3. Wybrać sekcję "Programy i funkcje".
3. Dwukrotnie kliknąć "Kerish Doctor 2019" na liście.
4. W oknie dialogowym usuwania wybrać "Tak".
Zrzut ekranu

—

Po odinstalowaniu pozostały odnośniki w menu kontekstowych kosza i plików?