Jak aktywować program Kerish Doctor za pomocą klucza?
Логотип
Proponujemy zapoznać się z instrukcją opisującą krok po kroku aktywację programu Kerish Doctor za pomocą klucza licencyjnego.
W przypadku pojawienia się problemów z aktywacją klucza licencyjnego należy koniecznie skontaktować się z działem wsparcia technicznego.


Krok 1:

W głównym oknie aplikacji należy wybrać sekcję "Pomoc i obsługa".

Krok 1

Krok 2:

Wybrać sekcję "Aktywuj Kerish Doctor".

Krok 2

Krok 3:

Prosimy wpisać dane rejestracyjne w odpowiednie pola i nacisnąć przycisk "Dalej".

Zwracamy uwagę, że imię i klucz są ze sobą powiązane i podczas ich aktywacji trzeba wpisać je dokładnie w takiej samej formie, w jakiej je otrzymano.
Nawet pisownia dużą/małą literą ma znaczenie.
Najlepiej wstawić nazwę i klucz ze schowka do odpowiednich pól metodą "Kopiuj" → "Wklej".


Krok 3

Wynik aktywacji:

Jeżeli wszystko zostało wykonane prawidłowo, pojawi się komunikat o pomyślnej aktywacji programu.
Wynik

—


Jak się dowiedzieć, ile dni zostało do końca ważności licencji?

Termin ważności licencji, a także ilość pozostałych dni, są w sekcji "Informacje".

Informacje

—


Typowe problemy podczas aktywacji:

Nie można aktywować programu otrzymanym kluczem?

Program pisze, że skończył się termin ważności licencji?

Zaginął klucz licencyjny?