Adatvédelem:

-

A KERISH PRODUCTS ADATVÉDELMI POLITIKÁJA
(Felülvizsgált 2018 május 24-én)

Megfelelünk az alkalmazandó jog követelményeinek, beleértve az általános adatvédelmi szabályokat (General Data Protection Regulation, GDPR).

A jelen adatvédelmi politika (a továbbiakban - a "Politika") azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket a www.kerish.org webhely igazgatósága (a továbbiakban - a "Szerzői jog tulajdonosa") kap és / vagy kaphat fizikai / jogi személyekról / egyéni vállalkozókról - a felhasználókról / látogatókról (a továbbiakban - a "Felhasználó") a www.kerish.org webhely (a továbbiakban - a "Webhely") a Felhasználó által történő használata során (vagy azzal kapcsolatban).

A Felhasználó feltétel nélkül elfogadja a jelen Politika feltételeit teljes egészében a Szolgáltatás használata elején. Ha a Felhasználó nem ért egyet ezzel a Politikával teljes egészében, ugyanúgy mint abban az esetben, ha nem ért egyet e Politika bármelyik elemével, a Felhasználó nem használhatja a Webhelyt.

Információk a Felhasználókról, amelyeket a Szerzői jog tulajdonosa kap (és/vagy kaphat), illetve feldolgoz:
  • Az információk, amelyeket a Felhasználó megadja magáról manuálisan a Webhely használata során (például amikor kifizeti a Szerzői jog tulajdonosának a termékeit): a Felhasználó neve és a Felhasználó e-mail címe. A Szerzői jog tulajdonosa azt tételezi fel, hogy a Felhasználó helyes adatokat ad meg.

  • Azok az információk, amelyeket a Szerzői jog tulajdonosa termékeinek a Felhasználó által történő felhasználása során a felhasználói készülékek automatikusan továbbítanak a Webhelynek a Szerzői jog tulajdonosának az ilyen készülékeken telepített szoftverei segítségével. Az ilyen információk a következőket tartalmazzák, beleértve, de nem kizárólagosan: a Felhasználó IP-címét, a Felhasználó által lekért Webhely és / vagy internetes forrás címét, a Webhely lekérésének az idejét.
Az információk (a továbbiakban: Információk) a Szerzői jog tulajdonosa által végzett megszerzésének (gyűjtésének) a célja:

A Szerzői jog tulajdonosa összegyűjti és feldolgozza az Információkat, amelyek szükségesek a szolgáltatásnyújtásra, a termékek fejlesztésére és javítására, a megállapodások és szerződések kivitelezésére. Az Információk felhasználói interakció során is használhatók, amikor a Felhasználók a telefonos technikai támogatási szolgálathoz és a Szerzői jog tulajdonosának egyéb szervezeti egységeihez fordulnak. A technikai támogatás szolgálata, valamint a szerzői jog tulajdonosának más osztályainak a dolgozói kérhetnek a Felhasználóktól további információkat a számítógépeik konfigurációjáról és a rájuk telepített operációs rendszerekről. Az ilyen információk szükségesek a Felhasználónál felmerült problémák pontosabb azonosítására és a leghatékonyabb ajánlások kidolgozására a problémák megszüntetése céljából.

Az információkat azért is használják, hogy kommunikálhassanak a Felhasználóval, beleértve, de nem kizárólagosan, e-mailek, értesítések, lekérdezések küldését, a Felhasználók kérdései és kérései feldolgozását. Az információk azért is használhatják, hogy biztosítsák a Webhely biztonságát, és ellenőrizhessék a Szerzői jog tulajdonosának a termékeinek engedélyezésével kapcsolatos szabályok betartását.

Az Információk feldolgozásának és azoknak harmadik felek számára történő átadásának a feltételei:

A Szerzői jog tulajdonosa tárolja és feldolgozza a felhasználói Információkat a belső szabályzatokkal és az alkalmazandó nemzetközi joggal összhangban.

A Szerzői jog tulajdonosa továbbíthatja ezeket a felhasználói információkat harmadik feleknek a következő esetekben:
  • A Felhasználó jelezte, hogy hozzájárul az ilyen intézkedésekhez;
  • A továbbítás szükséges a Felhasználó esetleges szabálysértésének kivizsgálására;
  • A továbbítást előírja a jelenlegi szabályozás a jogszabály által meghatározott eljárás keretében;
A személyes információk megváltoztatása a Felhasználó által:

A Felhasználó bármikor megváltoztathatja, frissítheti vagy kiegészítheti az általa átnyújtott személyes információkat vagy azok egy részét, valamint az adatvédelmi paramétereit, azáltal, hogy írásban fordul a Szerzői jog tulajdonosához az alábbi címen: admin@kerish.org.

Az információk védelmére teendő intézkedések:

A Szerzői jog tulajdonosa megteszi a szükséges és elégséges szervezési és technikai intézkedéseket, hogy megvédje az információkat illetéktelen vagy véletlen hozzáféréstől, pusztítástól, módosítástól, zárolástól, másolástól, terjesztéstől és harmadik felek által végzett más illegális tevékenységektől a Szerzői jog tulajdonosának a hatáskörében.

Egyéb feltételek:

A Szerzői jog tulajdonosa jogosult arra, hogy változtassa a jelen Politikát a Felhasználók előzetes értesítése nélkül. Ha változás történik, a jelenlegi verzió tartalmazza az utolsó frissítés dátumát. A Politika új verziója az elhelyezése napjától lép hatályba, ha a Politika új verziója másként nem rendelkezik. A jelenlegi verzió mindig a https://www.kerish.org/hu/privacy.php oldalon található. A jelenlegi Politikáról és a Felhasználók és a Szerzői jog tulajdonosa közötti kapcsolatokról, amelyek a Politika alkalmazásából erednek, az érvényes jogszabályok rendelkeznek.

A Szerzői jog tulajdonosa az alábbi címen érhető el: admin@kerish.org.