Végfelhasználói Licencszerződés (EULA):

-

LICENCSZERZŐDÉS A SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI FELHASZNÁLÁSRÓL
Az adatvédelmi politika legújabb verziója Itt van.

Ez a Felhasználói Szerződés (a továbbiakban: "Felhasználói Szerződés") a "Kerish PC Doctor" szoftver (a továbbiakban: "Szoftver") használatával kapcsolatos viszonyokat szabályozza a szoftver gyártója (a továbbiakban:"Szoftver Gyártója") és a fizikai vagy jogi személy mint végső felhasználó (a továbbiakban: "Felhasználó") között.

1. A Felhasználói Szerződés tárgya

1.1. A Szoftver Gyártója a Szoftvert a Felhasználó rendelkezésébe bocsátja a jelen Felhasználói Szerződés tárgyát képző feltételek mellett.

1.2. A Szoftver Gyártója fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználói Szerződést bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa.

1.3. Ha a Felhasználó továbbra is használja a Szoftvert a Felhasználói Szerződés módosításainak a közzétételét követően, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó azzal elfogadja a Felhasználói Szerződés feltételeinek a módosítását.

2. A Felhasználói Szerződés hatálybalépése

2.1. A Felhasználói Szerződés azáltal lép hatályba, hogy a Felhasználó kifejezi az egyetértését a feltételeivel azzal, hogy kipipálja az "Elfogadom a Szerződés feltételeit" kifejezést a Felhasználói Szerződést tesztjét tartalmazó formában, a Szoftver telepítő programjában.

2.2. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Felhasználói Szerződés bármelyik feltételével, köteles leállítani a telepítést vagy a Szoftver használatát.

2.3. A Szoftver telepítése és használata a Felhasználó által azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a Felhasználói Szerződés feltételeit, és elfogadja az abban leírt kötelezettségeket is.

3. A szolgáltatások leírása

3.1. A Szoftver "Kerish PC Doctor" számítógépes program, amelynek célja a számítógép automatikus karbantartása. A Szoftver megakadályozza az összeomlásokat, javítja a hibákat, törli a "szemét" fájlokat, optimalizálja a teljesítményt és védi a számítógépet. A Szoftver a Felhasználó által szabadon használható a próbaidőszak alatt, amely 15 (tizenöt) nap a számítógépen végzett telepítést követően, miután a Szoftver további felhasználása végett elrendelhet fizetett szolgáltatásokat a jelen Szerződés feltételei mellett.

3.2. Fzetett szolgáltatásokként értendők azok a szolgáltatások, amelyek által a Felhasználó rendelkezésébe egy elektronikus kulcs (kód) (a továbbiakban - a "Licenc Kulcs") kerül, amely lehetővé teszi a Szoftver használatát a próbaidőszak után.

3.3. Ha a Felhasználó megvásárolta a Szoftvert egy anyagi hordozón, a Licenc Kulcs érvényességi idejét a csomagoláson vagy egy kiegészítő szerződésben tüntetik fel. A Felhasználónak joga van használni a Licenc Kulcsot olyan számú készülék karbantartásához, amely szám szerepel a csomagoláson vagy a kiegészítő szerződésben.

3.4. Ha a Felhasználó megvásárolta a Szoftvert online, a Licenc Kulcs érvényességi idejét a vásárlás megvalósításakor, vagy egy kiegészítő szerződésben tüntetik fel. A Felhasználónak joga van használni a Licenc Kulcsot olyan számú készülék karbantartásához, amely szám szerepel a vásárlás megvalósításakor vagy a kiegészítő szerződésben.

4. A tulajdonjogok

4.1. A Szoftver Gyártója átnyújta a Felhasználónak a nem kizárólagos és nem átruházható jogot a Szoftver használatára, azzal a feltétellel, hogy a Felhasználó betartja a jelen Felhasználói Szerződés feltételeit.

4.2. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert a szerzői jogok, a szellemi tulajdonról szóló törvények és egyéb vonatkozó nemzetközi törvények védik.

4.3. A Szoftverre vonatkozó szellemi tulajdonjogok megsértése a Felhasználó által polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi felelősséget fog eredményezni a jogszabályokkal összhangban.

5. Korlátozások

5.1. A Felhasználó elfogadja, hogy nem bontja szét, nem módosítja a Szoftvert illetve nem végez a Szoftver teljes egészén vagy részén alapuló származékos munkákat, kivéve a törvény által előírt eseteket.

5.2. A Felhasználó vállalja, hogy nem adja el és nem adja el újra, nem adja bérbe és nem használja fel kereskedelmi célokból, a Szoftver bármely részét, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen engedélyt a Szoftver Gyártója adja a Felhasználónak.

5.3. A Felhasználó elfogadja, hogy nem továbbítja a Licenc Kulcsot, és nem nyújtja hozzáférést a Licenc Kulcshoz harmadik fél számára. A Felhasználó Licenc Kulcsa bizalmas információ. A Szoftver Gyártója azt javasolja, hogy tartsa meg a Licenc Kulcsot biztonságos helyen a Licenc Kulcs érvényességi ideje lejárásáig.

5.4. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szoftver Gyártója blokkolhatja a Felhasználó Licenc Kulcsát, ezáltal érvénytelenítve a fizetett szolgáltatások használatát, abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználói Szerződés feltételeit.

6. Mentesség a garanciáktól

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert a saját felelősségére használ. A Szoftvert "ahogy van" elv szerint bocsátják rendelkezésbe. A Szoftver Gyártója és a meghatalmazott ügynökei nem vállalnak semmilyen felelősséget a Szoftver használati céljainak való megfeleléséért, a Szoftver megfelelő működéséért, az adatvesztésért, károsodásért, közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek előfordultak a Szoftver használata vagy a Szoftver használhatatlansága miatt.

6.2. A Felhasználó felelős minden kárért, amely okozható a Felhasználó számítógépének és a Felhasználó adatainak a Szoftver használatának eredményeként.

6.3. A Szoftver Gyártója nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen a Felhasználó és harmadik fél között megkötött szerződésért.

7. Adatvédelem

7.1. A Szoftver Gyártója garantálja a Felhasználó abszolut adatvédelmét. A Szoftver nem gyűjti és nem továbbítja a Felhasználó személyes adatait.

7.2. Annak érdekében, hogy ellenőrizze a Szoftver használata jogszerűségét, a Felhasználó vállalja, hogy a Szoftver Gyártójának a Licenc Kulcs információkat rendelkezésre bocsátja.

7.3. A Szoftver a Licenc Kulccsal történő aktiválása során a Felhasználó vállalja, hogy tájékoztatást nyújtson a Szoftver Gyártójának az egyedi számítógép-azonosítóról, amelynek alapja a használt eszköz sorszámának egyik összetevője.

7.4. Annak érdekében, hogy azonosítson az informatikai biztonságot fenyegető új veszélyeket, valamint növelje azoknak az adatok a védelmi szintjét, amelyeket a Felhasználó tárolja és dolgozza fel a számítógép segítségével, a Felhasználó vállalja, hogy a Szoftver Gyártójának a következő tájékoztatást nyújtja a Felhasználó által kiválasztott vagy a Szoftver által potenciálisan rosszindulatúnak elismert objektumokról: fájlnév, a fájl tulajdonságaiban feltüntetett fejlesztő neve, a fájl tulajdonságaiban feltüntetett szoftver neve, a fájl ellenőrző összege MD5 formátumban.